آموزش خرید اشتراک

  • برای خرید اشتراک روی دکمه خرید اشتراک در بالای سایت کلیک کنید تا با صفحه ای ماننند عکس زیر برایتان باز شود.
صفحه خرید اشتراک
  • بعد از خرید اطلاعات اشتراک شما شامل یوزرنیم و پسورد برایتان نمایش داده می شود که باید از آنها برای دانلود استفاده کنید.